Leef een
getransformeerd
leven met Jezus

Wij organiseren landelijk One Basics
 studiegroepen, om de gelovige toe te rusten.

Bekijk locaties

One in Him Foundation organiseert door heel het land studiegroepen onder de naam One Basics.

De One Basics hebben als doel om jou toe te rusten vanuit de basis van het Evangelie. Het helpt jou om een beter begrip te krijgen van wie God is, wie jij bent in Hem en wat jij vermag door Hem. Het biedt je handvatten om een intieme relatie met God te ontwikkelen op basis van Zijn Woord.

Deze One Basics lessen zullen jou niet alleen helpen om een stevig fundament te leggen in Christus, maar het zal jou ook in de gelegenheid stellen om anderen op precies dezelfde wijze toe te rusten en te discipelen.

Kom tot je

volle potentie!

Aanmelden

Are you ready to change?

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:2)

Lees meer

Proeven van de One Basics lessen?

Proef en zie dat de HEERE goed is (Psalm 34:9)

Volg 5 gratis proeflessen

Over One In Him

Johan en Brenda ervaren de vurige roeping van God om in zo’n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van het Evangelie en om te delen in de nood van anderen. Dit vormt het hart van hun bediening. Zo geven Johan en Brenda samen met hun stichting Gods liefde handen en voeten in Woord en in daad.